tirsdag, oktober 06, 2009

Vegkryss. Igjen.

Og så blei det stilt igjen.

Eg veit ikkje kva eg skal seia.

Avisa nedbemannar. Igjen. Denne gongen trur eg temmeleg sikkert det er min tur å gå. Mest sannsynleg allereie frå årsskiftet, om ikkje før.

Vel vel. Det var moro så kort det varte.

Og spørsmålet er stadig det same:
Kva skal eg bli når eg blir stor?!?